สถานะการจองห้องประชุมวันนี้
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
ห้องประชุมเล็ก
โซนประชุม Free Sitting
รายชื่อผู้จองห้องวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองห้องล่าสุด
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นายสุรัตน์ อุบลฉาย
16 มี.ค. 63 09.00 น. - 16.30 น.
คณะทำงาน EA
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง
09 มี.ค. 63 09.00 น. - 16.30 น.
ประชุม app. ออนไลน์
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ
05 มี.ค. 63 09.00 น. - 12.00 น.
หารืองาน พ.ร.บ.
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ
02 มี.ค. 63 13.00 น. - 16.30 น.
หารืองาน พ.ร.บ.
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวภาวิณี ปี่แก้ว
24 มี.ค. 63 09.00 น. - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ สสส.
สถานะการจองรถวันนี้
รถตู้ ทะเบียน กท 1234
รถตู้ ทะเบียน กท 1235
รายชื่อผู้จองรถวันนี้
รถยนต์ส่วนกลาง | admin
29 ก.พ. 63 08.30 น. - 16.30 น.
test2
รถยนต์ส่วนกลาง | admin
29 ก.พ. 63 08.30 น. - 17.30 น.
test
รายชื่อผู้จองรถล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลาง | admin
29 ก.พ. 63 08.30 น. - 16.30 น.
test2
รถยนต์ส่วนกลาง | admin
29 ก.พ. 63 08.30 น. - 17.30 น.
test
รถยนต์ส่วนกลาง | นางเบ็ญจวรรณ กุมภาพันธ์
24 ก.พ. 63 07.00 น. - 17.00 น.
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
รถยนต์ส่วนกลาง | user
19 ก.พ. 63 13.30 น. - 14.30 น.
กองทัพไทย
รถยนต์ส่วนกลาง | test
19 ก.พ. 63 13.00 น. - 15.00 น.
บางนา